Our Services - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

Our Services

A.Dịch Vụ Nội Địa Trong Nước
+ Vận tải hàng nội địa (FCF & LCL) trên các tuyến như TP.HCM<=> Hải Phòng <=>Đà Nẵng <=>Campuchia...vv.
+ Vận chuyển hàng hóa XNK bằng Container 20', 40' DC & 40 HC' Nội Địa , từ Tp HCM - các tỉnh thành cả nước
+ Dịch vụ gom hàng trong nước
B. Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan Xuất khẩu & Nhập Khẩu.!
* Dịch vụ thủ tục Hải quan - Giao nhận XNK tất cả các loại hình ( Kinh Doanh - Đầu Tư - Gia Công - Tạm Nhập Tái Xuất ...) tất cả các loại hàng Nhập Khẩu !
C. Dịch Vụ Xin Giấy Phé Nhập Khẩu !
* Xin giấy phép nhập khẩu - Giấy phép nhập khẩu tự động - Giấy kiểm định thực phẩm - Chất lượng, Công Bố Sản Phẩm.
D. Dịch Vụ Ủy Thác Xuất, Nhập Khẩu!
+ Bộ Phận Tư Vấn XNK Và Ủy Thác XNK với Doanh Nghiệp chưa có chức doanh XNK.
E. Dịch Vụ Xin Chứng Nhận Xuất sứ Hàng Hóa !
+ Xin Giấy Chứng Nhân Xuất Sứ (C/O) FORM :A,B,D,AK,AJ,E,D…vv…


HSCode/Incoterm Research

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Online Support

Teller
Yahoo Skype
Customs Sevice
DV hải quan DV hải quan
Accountant
Kế toán Kế toán
Import Service
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
Export Service
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Tech. Support
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
Customer Serv.
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Customer Serv.
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook