Thuật Ngữ Xuất Nhập Khẩu - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

DCF là một cách thức để đánh giá mức độ hấp dẫn của một cơ hội đầu tư.

Các nhà phân tích thường dùng phương thức này để quy dòng tiền tương lai của một dự án cụ thể về giá trị hiện tại từ đó đánh giá được mức độ khả thi của một dự án đầu tư. Nếu như dòng tiền tương lai sau khi qua chiết khấu có giá trị lớn hơn chi phí đầu tư hiện tại của dự án thì...

Xem tiếp...

16_8_Chuyen_tien_bang_BANKDRAFT Bill of Exchange được các tài liệu cũ dịch là Hối phiếu. Có người hiểu tên gọi này một cách đơn giản: "hối" là đòi; còn "phiếu" là tờ giấy. Nói cách khác, họ hiểu hối phiếu là "tờ giấy đòi nợ". Thậm chí, người ta còn viện dẫn phần đầu của định nghĩa về nó, "Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện", để minh chứng cho cách hiểu này. Cách...

Xem tiếp...

c5856262 Là thuật ngữ kinh doanh dùng để chỉ việc mua lại một phần lớn cổ phần trong một công ty và sau đó sử dụng quyền biểu quyết để thông qua các biện pháp nhằm làm tăng giá trị của cổ phiếu. Những biện pháp này có thể bao gồm việc thay thế các quản lý cấp cao, thu hẹp quy mô hoạt động, hoặc phát mại công ty....

Xem tiếp...

Hội nghị Bộ trưởng: Cơ quan quyết định tối cao của WTO, bao gồm các Bộ trưởng của tất cả các thành viên, nhóm họp ít nhất 2 năm 1 lần.

Đại hội đồng: Cơ quan quyết định tối cao của WTO trong thời gian giữa các khoá họp của Hội nghị Bộ trưởng; bao gồm các đại diện của các thành viên WTO, thường là các nhà ngoại giao thường trú tại Giơnevơ....

Xem tiếp...

Rebrand - Đổi tên thương hiệu: Khi doanh nghiệp muốn mang thương hiệu, sản phẩm quay trở lại thị trường để đem lại sự mới mẽ cho sản phẩm, thương hiệu dựa trên những yếu tố nội tại và ngoại tại mới. Việc tái xúc tiến được thực hiện sau những chuẩn bị cẩn thận về nhận diện và thị trường để có thể mang nguồn sinh khí mới cho sản phẩm, thương hiệu....

Xem tiếp...

Tra Cứu Mã HS - Incoterm

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhân viên
Yahoo Skype
DV Hải Quan
DV hải quan DV hải quan
Kế toán
Kế toán Kế toán
DV Nhập Khẩu
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
DV Xuất Khẩu
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Kỹ thuật
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
CSKH 1
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
CSKH 2
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook