Phương pháp quy về không (ZEROING) - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

Phương pháp quy về không (ZEROING)

 

ZEROING (Phương pháp quy về không) - là phương pháp được sử dụng để tính biên độ phá giá của một sản phẩm nhập khẩu đã và đang diễn ra ở một số quốc gia.

cangbien037

Theo phương pháp này, khi tính toán biên độ phá giá của một sản phẩm, các quan chức thương mại có thể "phớt lờ" các trường hợp giá nhập khẩu của sản phẩm cùng loại cao hơn giá trong nước và do vậy được bù trừ cho các trường hợp giá nhập khẩu của sản phẩm thấp hơn giá bán trong nước. Cách tính này không có cơ sở kinh tế và được coi như một rào cản thương mại có ảnh hưởng lớn tới xuất khẩu của các nước đang phát triển.

Ví dụ: Công ty A bán sản phẩm B trên thị trường trong nước và thị trường Hoa Kỳ. Trong nửa năm đầu, Công ty này bán sản phẩm B với giá 10 USD ở thị trường trong nước và 8 USD ở Hoa Kỳ. Trong nửa năm sau đó, sản phẩm B được bán ở trong nước với giá 8 USD và ở Hoa Kỳ là 10 USD. Như vậy giá trung bình của sản phẩm B do Công ty A bán ở trong nước và Hoa Kỳ là 9 USD. Tuy nhiên, theo phương pháp quy về không, quan chức Hoa Kỳ có thể coi đây là hành động phá giá với biên độ phá giá cho nửa năm đầu tiên là 2 USD và nửa năm sau là 0 USD (quy về không), trong khi biên độ này đáng lẽ phải là –2USD. Nếu theo phương pháp thông thường thì sẽ không có yếu tố phá giá vì biên độ của nửa năm đầu và nửa năm sau được bù trừ cho nhau, nhưng trên thực tế người ta vẫn áp dụng theo cách của... Hoa Kỳ. Do đó, kết quả là Công ty A phải chịu thuế chống phá giá là 1 USD.

 

Nguồn:DOHA round bulletin


Tra Cứu Mã HS - Incoterm

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhân viên
Yahoo Skype
DV Hải Quan
DV hải quan DV hải quan
Kế toán
Kế toán Kế toán
DV Nhập Khẩu
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
DV Xuất Khẩu
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Kỹ thuật
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
CSKH 1
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
CSKH 2
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook