Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan CK Tà Lùng (Cao Bằng). Ảnh: Q.H

(HQ Online)- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, Tổng cục Hải quan đang tích cực xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Dự kiến có 8 văn bản, bao gồm 2 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 5 thông tư được ban hành để hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật này.
Để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế đang triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2010/NĐ-CP).

Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường, Nghị định hướng dẫn chung về quản lý thuế đối với thuế nội địa và thuế XNK trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung) và Tổng cục Thuế là đơn vị chủ trì trình Bộ dự thảo Nghị định.

Dự kiến các vấn đề sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định bao gồm: Ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế; quản lý rủi ro; xác định trước mã số; trị giá hải quan; xác nhận trước xuất xứ hàng hóa; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; gia hạn nộp thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan Hải quan…

Về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan, Phó Tổng cục trưởng cho biết, đây là Nghị định thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP, dự kiến Nghị định này quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có hành vi khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận thuế và quy định các nội dung về việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung).

Cùng với đó là xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước 1-7-2007 đối với thuế nội địa và thuế đối với hàng hóa XNK theo quy định của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung).

Phó Tổng cục trưởng cũng cho biết, 5 Thông tư mới để triển khai các nội dung của Luật Quản lý thuế là: Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC; Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1-7-2007; Thông tư hướng dẫn về DN ưu tiên; Thông tư hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan… Các Thông tư này sẽ được ban hành trước ngày 15-5-2013.

Tại Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC, nội dung chính của Thông tư hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK theo quy định tại Luật Hải quan, Luật Thuế XNK, Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung) và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về hải quan (thay thế Thông tư 193/2009/TT-BTC) do Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng, bảo đảm trình Bộ ký ban hành trước 15-5-2013.

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1-7-2007 đối với thuế nội địa và thuế đối với hàng hóa XNK theo quy định của Luật Quản lý thuế do Cục Thuế XNK làm đầu mối phối hợp với đơn vị chủ trì là Tổng cục Thuế triển khai thực hiện.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên cho DN đủ điều kiện, trong đó có DN ưu tiên theo quy định tại Luật Hải quan và theo quy định tại Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung (thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC).

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC, Thông tư quy định thu thập, xử lý thông tin và nguyên tắc, nội dung áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế; cách thức tổ chức, vận hành và ứng dụng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro theo quy định của Luật Hải quan và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Tra Cứu Mã HS - Incoterm

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhân viên
Yahoo Skype
DV Hải Quan
DV hải quan DV hải quan
Kế toán
Kế toán Kế toán
DV Nhập Khẩu
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
DV Xuất Khẩu
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Kỹ thuật
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
CSKH 1
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
CSKH 2
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook