Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư

Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư

Công chức Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hoá NK tạo tài sản cố định. Ảnh: M.Hùng

(HQ Online)- Nếu lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ NK ngoài tập hợp các máy móc, thiết bị còn bao gồm cả vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô thì chỉ áp dụng các nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế NK cho tập hợp các máy móc thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu Thuế NK ưu đãi hiện hành.
Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng và Công ty TNHH TOKYO Việt Nam về việc áp dụng thuế NK của hàng hoá NK tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát” bị ấn định thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTC; Thông tư 79/2009/TT-BTC thì: hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được miễn thuế NK. Trước khi làm thủ tục hải quan hàng hoá XNK, người nộp thuế tự kê khai, đăng ký Danh mục hàng hoá NK miễn thuế với cơ quan Hải quan.

Trường hợp hàng hoá NK tạo tài sản cố định dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát” của Công ty TNHH TOKYO Việt Nam, tại thời điểm NK DN chưa đăng ký danh mục hàng hoá NK miễn thuế với cơ quan Hải quan, do đó, hàng hoá NK của Công ty TNHH TOKYO Việt Nam không đủ điều kiện được miễn thuế hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư.

Trường hợp Công ty TNHH TOKYO Việt Nam không đăng ký danh mục hàng hoá NK miễn thuế mà lựa chọn phân loại hàng hoá theo quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC thì phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông tư này.

Theo đó, nếu hàng hoá do DN NK là một tập hợp các máy móc thuộc các nhóm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế NK ưu đãi hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế NK…

Nếu lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ NK ngoài tập hợp các máy móc, thiết bị còn bao gồm cả vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu , nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô thì chỉ áp dụng các nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế NK cho tập hợp các máy móc thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu Thuế NK ưu đãi hiện hành.

Không áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế NK đối với hàng hoá NK là các vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô (những mặt hàng này thực hiện theo nguyên tắc phân loại đúng mã số quy định cho mặt hàng đó tại Biểu thuế NK ưu đãi hiện hành).

Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty TNHH TOKYO Việt Nam thì hàng hoá do DN NK không phải là vật tư xây dựng mà là các linh kiện, chi tiết tháo rời của hệ thống máy móc thiết bị như ống dẫn khí lò nung, ống dẫn ga, máy ép thuỷ lực… các loại máy móc trên khong thể vận chuyển nguyên đại, nguyên kiện mà phải tháo rời và NK nhiều lần, khi NK DN đã khai báo và được cơ quan Hải quan chấp nhận.

Theo phản ánh của Cục Hải quan Hải Phòng, đối với 31 lô hàng NK gồm các linh kiện, thiết bị, vật tư như ống dẫn khí, chân đỡ, xà đỡ, lớp lót cao nhôm… được DN kê khai, áp mã số, tính thuế theo máy chính là không phù hợp với quy định về phân loại.

Do đó, để giải quyết nội dung này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với DN kiểm tra, rà soát thực tế hàng hoá NK và phân loại.

Máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu Thuế NK ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm NK được phân loại theo máy chính.

Trường hợp NK các chi tiết, linh kiện rời đồng bộ (nhập đầy đủ các chi tiết của một sản phẩm) được phân loại vào cùng nhóm/ phân nhóm/ mã số và mức thuế suất quy định cho mặt hàng nguyên chiếc.

Trường hợp hàng hoá không đáp ứng được hướng dẫn nêu trên thì thực hiện phân loại đúng mã số quy định cho mặt hàng đó tại Biểu thuế NK ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm NK.

Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư Hướng dẫn phân loại máy móc tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư

Tra Cứu Mã HS - Incoterm

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhân viên
Yahoo Skype
DV Hải Quan
DV hải quan DV hải quan
Kế toán
Kế toán Kế toán
DV Nhập Khẩu
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
DV Xuất Khẩu
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Kỹ thuật
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
CSKH 1
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
CSKH 2
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook