sản lượng cá tra, c - Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Dương Minh Logistics

sản lượng cá tra, c

Tin Tức Hàng Hóa Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng cá tra cả nước năm 2013 đạt 1,17 triệu tấn, giảm 6% so với năm 2012. Nguyên nhân chính là do sản xuất gặp khó khăn trong thời gian dài và giá bán cá nguyên liệu giảm, trong khi các loại chi phí đầu vào tăng, người nuôi không có lãi nên nhiều hộ để trống ao. Vụ nuôi mới ở đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển dịch khá mạnh theo hướng tăng diện tích thả nuôi ở các doanh nghiệp và giảm diện tích thả nuôi ở quy mô hộ gia đình.

Ðến nay, các tỉnh Tây Nguyên cơ bản thu hoạch xong cà-phê niên vụ 2013-2014. Trong niên vụ qua, toàn vùng có 551.669 ha cà-phê, trong đó 545 nghìn ha cà-phê cho khai thác. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, niên vụ cà-phê này, sản lượng giảm mạnh, chỉ đạt gần một triệu tấn cà-phê nhân, giá lại xuống thấp, làm cho người trồng cà-phê gặp nhiều khó khăn trong đầu tư thâm canh niên vụ mới. Hiện nay, các nông hộ và doanh nghiệp sản xuất cà-phê ở Tây Nguyên đã chuyển trọng tâm sang vệ sinh, chăm sóc vườn cà-phê sau thu hoạch, chuẩn bị tưới nước đợt một cho niên vụ cà-phê mới.

 

PV

Nguồn: Báo Nhân Dân


Tra Cứu Mã HS - Incoterm

Tìm Kiếm Theo Mã HS hoặc chú giải Cấu trúc danh mục Chi tiết mã HS

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Nhân viên
Yahoo Skype
DV Hải Quan
DV hải quan DV hải quan
Kế toán
Kế toán Kế toán
DV Nhập Khẩu
DV Nhập khẩu DV Nhập khẩu
DV Xuất Khẩu
DV xuất khẩu DV xuất khẩu
Kỹ thuật
Hỗ Trợ Kỹ thuật Hỗ Trợ Kỹ thuật
CSKH 1
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
CSKH 2
Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng

Facebook